राष्ट्रपति माथि जासुसी गर्नु गृह मंत्री ले संविधान को धज्जी धज्जी उडाएको हो

राष्ट्रपति माथि जासुसी गर्नु गृह मंत्री ले संविधान को धज्जी धज्जी उडाएको हो। त्यस्तो गैर कानुनी क्रियाकलाप बंद गर ए उचक्का बामे।


Comments