हामीलाई पहिलो मान्यता दिने देश भारत नहुन पनि सक्छ

मधेस देशलाई पहिलो मान्यता दिने देश भारत नहुन पनि सक्छ। त्यो पहिलो देश बांग्लादेश पनि हुन सक्छ, इजराइल पनि हुन सक्छ, ब्राज़िल, दक्षिण अफ्रिका हुन सक्छ। पत्राचार सबै सँग एकै पटक हुन्छ। को पहिला हुन्छ त्यो हाम्रो हात मा रहेको कुरा होइन।

पर्वते हरु ऑस्ट्रेलिया गएर बसेका छन, ऑस्ट्रेलिया तिनको भएको छैन, अमेरिका गएर बसेका छन, अमेरिका माथि कुनै क्लेम छैन। मधेस को साबिक भूभाग सब मधेस को हो। त्यहाँ तल माथि हुँदैन।


Comments