बमण्डले (बामदेवका मंडले) हरु लाई वापस ब्यारेक मा लग

बमण्डले (बामदेवका एकात्मक व्यवस्था का मंडले) हरु लाई वापस ब्यारेक मा लग।भिजिलान्ते को प्रयोग गर्ने सरकार -- मुर्दाबाद

Comments