बमण्डले (बामदेवका मंडले) हरु लाई वापस ब्यारेक मा लग

बमण्डले (बामदेवका एकात्मक व्यवस्था का मंडले) हरु लाई वापस ब्यारेक मा लग।भिजिलान्ते को प्रयोग गर्ने सरकार -- मुर्दाबाद

Comments

Popular posts from this blog

फोरम र राजपा बीच एकीकरण: किन र कसरी?

नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब

फोरम, राजपा र स्वराजी को एकीकरण मैं छ मधेसको उद्धार