हिमाल पहाड़ तराई जोड्ने भनेको

हिमाल पहाड़ तराई जोड्ने भनेको देश हो। त्यस का लागि त केंद्र सरकार नै हुन्छ। कोशी गण्डकी कर्णाली मा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हरु सब केंद्र सरकार ले गर्ने हो। पैसा आउँछ त्यो सारा नेपाली  ले पाउने हो। झापा देखि कंचनपुर सम्म खेत खेत सम्म सिंचाई पुर्याउने केंद्र सरकारले हो। संघीयता मा केंद्र सरकार गायब हुने होइन।


Comments