संविधान सभा को म्याद दुई वर्ष हो

संविधान सभा को म्याद दुई वर्ष हो। तेस्रो संविधान सभा को निर्वाचन गरौं। Third time is the charm.
Comments