पहिला सहमतिको संविधान अनि मात्र सहमतिको सरकारपहिला सहमतिको सरकार बनाएर त्यसपछि सहमतिको संविधान बनाउने प्रयास Horse Before The Cart हुनेछ।

चार चौथाईको संविधान, चार चौथाईको सरकार

Comments

Popular posts from this blog

फोरम र राजपा बीच एकीकरण: किन र कसरी?

नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब

फोरम, राजपा र स्वराजी को एकीकरण मैं छ मधेसको उद्धार