वामदेव गौतम पहाड़ी Redneck हो?

Krrish (Character)
Krrish (Character) (Photo credit: Wikipedia)
सन २००० को ह्रितिक रोशन दंगा काण्डमा बाबा वामदेवको रोलबारे म भरखर थाहा पाउँदै छु। यो जोकर त पहाड़ी redneck पो रै छ। (CK Raut Autobiography)

Indian Film Star Sparks Riots in Nepal
Hrithik Roshan makes triumphant comeback in Nepal
ISI, not Mumbai mafia, had a role in anit-Hrithik riots in Nepal
Hrithik Roshan conquers Nepal with 'Krrish'

Comments