Posts

Showing posts from February, 2008

मधेसी मोर्चालाई सत्तामा पुर्याउने तिरका

मधेसी अान्दोलनले अब चुनाव िजतेर देखाउनुप्रछ

िगिरजा नेपाललाई स्री लंका बनाउन चाहन्छ

Compromise हुन सक्छ

िगिरजाले संघीय सरकार के हो भन्ने कुरा नबुझेको हुनुपर्छ

माअोवादीको गणतन्त्रको माग जस्तै हो मधेस राज्यको माग