झापालाई South China Sea बनाउने प्रयास

एक मधेस दो प्रदेश मा नगएर, झापा कता, कन्चनपुर कता। Looking Tokyo, going London को अवस्था छ।

चीन ले अरुणाचल प्रदेश ताकेको अहिले देखि हो? अरुणाचल को मान्छे लाई भिसा दिनु परे स्टेपल गरेर दिन्छ। झापा मा तीन बिलियन को फैक्ट्री खड़ा गरेर झापालाई मधेस बाट अलग गर्नु को अर्थ के?

झापालाई South China Sea बनाउने धधक ।

Comments