Wednesday, March 09, 2016

मधेसीले आफुले आफुलाई कोर्रा हान्ने समय होइन यो

मधेस आंदोलन गंतव्य मा पुगिसकेको छैन। त्यो सही हो। र लोकतंत्र हो, नेतृत्व को समीक्षा त भइरहने कुरा हो।

तर मधेसीले आफुले आफुलाई कोर्रा हान्ने समय होइन यो। मधेस आंदोलन गंतव्य मा नपुगेको कारण साढ़े तीन पहाड़ी दल हो। मधेसी ले निशाना बनाउनुपर्ने त्यो साढ़े तीन पहाड़ी दल को नेतृत्व हो। आफुले आफुलाई कोर्रा हान्ने मधेसी हरुले मानसिक दासता प्रदर्शन गर्ने गरेको ३० वर्ष भैसक्यो। निशाना बनाउ त्यो काँग्रेसी मधेसी हरु लाई जसले नेपाली काँग्रेस लाई मधेस माथि दासता लाद्ने शक्ति दिए।

"Mental slavery is a state of mind where discerning between liberation and enslavement is twisted."

No comments: