एक शब्दमा मधेस आंदोलन: संघीयता, समावेशीता

लोकतंत्र, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता। यो चार मध्ये देशमा गणतंत्र मात्र स्थापित भएको छ। लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत, त्यो पनि छैन। संघीयता, समावेशीता त छँदै छैन। भने पछि यो मधेस आंदोलन लाई एक शब्द मा भन्नु पर्दा के भन्ने? त्यो एक शब्द भनेको संघीयता हो, समावेशीता हो। तर लोकतंत्र पनि हो। मधेसी का लागि त यस संविधान मा लोकतंत्र पनि छैन।


Comments