Look, Who Is Talking

सन्दर्भ: दिल्ली मा भएको १२ बुँदे। 


आन्तरिक समस्या लिएर दिल्ली आउनु बेठीक : भट्टराई

Comments