साढ़े तीन बाहुन दल सँग देशले २० वर्ष हिसाब मागिरहन्छ

खड्ग कमल, पुष्प कमल, कमल, सुशील कमल। कति धेरै कमल। कमल थापा बाहुन हो? हिन्दु राष्ट्र हिन्दु राष्ट्र भन्छ। बाहुन नै होला। इतिहासको रद्दी टोकरी मा फालिने साढ़े तीन बाहुन दल। जनताले साढ़े तीन बाहुन दल लाई साढ़े तीन सीट मा झार्छ। थ्याच्च। नामोनिशान मेट्छ।
Comments