Thursday, December 03, 2015

आम सभा भइराखेको बेलामा भीड़मा प्रहरीले गोली हान्नु

नवलपुर, सर्लाही: जलियाँवाला बाग


No comments: