व्हिप जारी गर्ना साथ संविधान सभा अवैधानिक बन्यो, संसद बन्यो

व्हिप जारी गर्ना साथ संविधान सभा अवैधानिक बन्यो, संसद बन्यो। संविधान संसद ले होइन संविधान सभाले बनाउने हो। तर व्हिप जारी गर्ना साथ संविधान सभा संसद मा परिणत भयो। त्यसैले यो संविधान एउटा अवैधानिक संविधान हो।
Comments