दुई लाख काठमाण्डु वासी ले सिंह दरबार र बालुवाटार घेरे गैस र तेल पाऊँछ
Comments