Tuesday, October 20, 2015

एमाले का टुप्पी हरु लाई बुझाउन नसकेको हो कि मैले?

तिम्रो मधेस बाट मात्र होइन देश बाट नै पत्ता साफ़ हुन लागेको छ। तिमीले writing on the wall नपढेको हो कि? एमाले का टुप्पी हरु लाई बुझाउन नसकेको हो कि मैले?


No comments: