यो यति हरामी संविधान बनेको छ

संसोधन गर्न थाल्ने हो भने बिरालो को बच्चा ले उनको पोको ठम्याउन खोजे जस्तो हुन्छ।

मधेसी को माग पुरा गरे पछि दलित सड़क मा आउनुपर्ने हो? महिला को पालो अर्को साल?

Comments