Tuesday, September 01, 2015

सांस्कृतिक पहिचान भनेको दाद (Skin Disease) हो?

सांस्कृतिक पहिचान भनेको दाद हो? रोग हो? देशको एकता खळबळ पार्ने रोग हो? औषधि खोज्नुपर्ने? संघीयता विरोधी हरुले के भन्न खोजेको?

No comments: