सांस्कृतिक पहिचान भनेको दाद (Skin Disease) हो?

सांस्कृतिक पहिचान भनेको दाद हो? रोग हो? देशको एकता खळबळ पार्ने रोग हो? औषधि खोज्नुपर्ने? संघीयता विरोधी हरुले के भन्न खोजेको?

Comments