Friday, September 11, 2015

केपी ओली ले Genocide (नरसंहार) को भाषा बोल्यो

मधेसी क्रांतिकारी लाई "अमीलो चटाइएको जुका" भन्यो। केपी ओली ले Genocide (नरसंहार) को भाषा बोल्यो।No comments: