६०० होइन ६००० कमाण्डो पठाउ

हामी सब लाई जागीर दिन्छौं मधेस देशमा।


Comments