मधेसी को नेपाल सेनामा समूहगत प्रवेश किन हुन सक्दैन?

मधेसी को नेपाल सेनामा समूहगत प्रवेश किन हुन सक्दैन? पहाड़ी को भएको छ। अहिलेसम्म भएको पहाड़ी को समूहगत प्रवेश नै त हो। पहाड़ी लिने मधेसी नलिने --- त्यो पहाड़ी को समूहगत प्रवेश होइन भने के हो? पहाड़ी को अहिलेसम्म भएको छ भने अब मधेसी को किन हुन सक्दैन?

र यो निर्णय  नेपाल सेना ले लिने नै होइन। नेपालको संसद ले निर्णय गर्ने, नेपाल सेना ले कार्यान्वयन गर्ने हो। नेपाल लोकतंत्र हो। सेना संसद को अधीन मा रहन्छ।
Comments