तीन व्यक्ति एक मत वाला खस लोकतंत्र मधेसी लाई मान्य छैन


१ करोड़ मधेसी। ४३ लाख लाई अनागरिक। अर्को ३० लाख लाई दोस्रो दर्जा को नागरिक। त्यो मान्य हुन्छ भनेर सोँच्नु हास्यास्पद छ।

Comments