झाले नाले मसाले मंडले

झलनाथको घर मै पुग्ने गरी काठमाडौं मा मधेशी हरु धोती रैल्री गर्ने तयारी गर्दैछन ।

Posted by Rajesh Ahiraj on Wednesday, September 2, 2015


झाले को ऋषि मन कि बुद्ध मन?
झलनाथ खनाल: धोती प्रदेश

Comments