Tuesday, September 08, 2015

यो टुटने होइन कब्ज़ा हुने देश हो

मधेसी ले देश कब्ज़ा गर्न लागेको हो, तोड़न लागेको होइन। ढुक्क भएर बसे हुन्छ।

यो टुटने होइन कब्ज़ा हुने देश हो। कब्ज़ा हुन लागेको हो।

प्रचंड ले बुझने भाषा मा state capture . ओली को गुंडा हरु ले आफ्नो भाग्य आजमाइश गर्ने प्रयास नगर्ने।


No comments: