Monday, September 14, 2015

लिम्बुवान बाट मधेस झरेको केपी ओली

लिम्बुवान बाट मधेस झरेको केपी ओली लाई हामी मधेस अलग देश को स्थापना सँगै वापस लिम्बुवान लाई सुपुर्द गरिदिन्छौं। अपना कुरा कचरा अपने साथ रखो।


No comments: