अनिश्चितकालीन नेपाल बंद गर्ने समय आएको छ

Total Closure.

  • सरकार विगठन 
  • संविधान को अंत्येष्ठि 
  • क्रांतिकारी अंतरिम सरकार को स्थापना 
  • क्रांतिकारी अंतरिम संविधान Comments