खस अहंकारवादी ले वास्तवमा भन्न चाहेको कुरा

हामीले समानता हो भनेर भनेकै छैनौं। हामीले ल्याएको असमानता नै हो। खाए खा नखाए घिंच।हुन त येस्तो हुनु नपर्ने हो -- तर येस्तै हुन्छ, के गर्ने? कुस्ती खेलेर केहि हुने वाला छैन। १. अमेरिकामा काला र हिस्पान...
Posted by Dr. Rudra Pandey - Economist on Tuesday, September 15, 2015

Comments