The Tharu Is Awake

सेर बहादुर , भिम रावल , बाहुनको बिर्ता होइन यो जमिन यो भुमी थारुवान को हो । तर मलाई लाग्छ यो कुरामा दम छ !!!!!

Posted by Mongolian nepal on Saturday, August 22, 2015

Comments