Thursday, August 06, 2015

Opposition


यी पार्टी हरुको एकीकरण गरे कति राम्रो हुन्थ्यो? स्वेच्छा ले नगर्ने एकीकरण थ्रेसहोल्ड ले गर्दा गर्ने भए। पार्टी एकीकरण पनि बाहुन ले नै गरिदिनु पर्ने? 

No comments: