Opposition


यी पार्टी हरुको एकीकरण गरे कति राम्रो हुन्थ्यो? स्वेच्छा ले नगर्ने एकीकरण थ्रेसहोल्ड ले गर्दा गर्ने भए। पार्टी एकीकरण पनि बाहुन ले नै गरिदिनु पर्ने? 

Comments