Muslim Voice: Janakupr

राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनले आज जनकपुरमा निकालेको रयाली | रयाली पश्चात प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष आफ्ना माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाईएको थियो | भाद्र ६ | भिडियो साभार: मो. अरमान रइन जी

मुस्लिम आन्दोलन, जनकपुर

राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनले आज जनकपुरमा निकालेको रयाली | रयाली पश्चात प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष आफ्ना माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाईएको थियो | भाद्र ६ |भिडियो साभार: मो. अरमान रइन जी

Posted by Madhesi Community on Sunday, August 23, 2015

Comments