Janakpur

जनकपुर मा जनता र बिभिन पार्टी दुआरा जनकपुर बन्द गर्दै तथा सरकार लाई चेतावनी दिदै

Posted by Condition of Janakpur Dham on Thursday, August 20, 2015

जनकपुर मा मास समूह दुअरा के . पी ओली मुर्दाबाद .. मदेशी नेता सभासद छोड... मदेश बचाऊ नारा जुलुस गर्दै..

Posted by Condition of Janakpur Dham on Thursday, August 20, 2015


Comments