पहिला कमैया प्रथा चलाएर बसेका हरु र कैलाली कंचनपुर

पहिला कमैया प्रथा चलाएर बसेका हरु नै अहिले कैलाली कंचनपुर लाई थरुहट बाट डकैती गरेर लान्छौं भन्दैछन्। मान्छे को संस्कार नबदल्ने।

सिंगो सारा देश जो सँग छ उसलाई प्रदेश किन चाहियो?


Comments