Monday, August 24, 2015

सरकारले अझ बढ़ी संयम अपनाउनु पर्छ

तरिका यो होइन।

टिकापुर, कैलाली मा भएको दुखद घटना पश्चात बल्ल- तल्ल सदभावना पाटीॅ का केन्द्रिय सचिव रेशम चौधरी संग सम्पर्क भयो। वहाँ को ...

Posted by सदभावना पार्टी on Monday, August 24, 2015


यो सशस्त्र होइन अहिंसात्मक क्रांति हो

No comments: