स्वायत्त काठमाण्डु प्रदेश

काष्ठमण्डप मंदिर बाट आएको नाम काठमाण्डु। नेवार हरुको मंदिर काष्ठमण्डप। आजको अवस्थामा एउटा Cosmopolitan City काठमाण्डु। बिहार को पटना मा Service Sector फस्टायर सारा बिहार लाई नै उचालेको छ पटना ले। काठमाण्डु सँग त्यो संभावना छ।

जिल्ला त गायब हुने हो। भने पछि उपत्यका समेटेर एउटा स्वायत्त काठमाण्डु प्रदेश बनाउनु पर्ने हुन्छ। दिल्ली ले राज्य को दर्जा पाउनु अगावै काठमाण्डु ले राज्यको दर्जा पाउन सक्छ।


Comments