मोहन वैद्य ले प्रचंड र बाबुराम बारे भनेको

मोहन वैद्य सँग मेरो आइडियोलॉजी ठ्याक्कै मिल्दैन। तर एउटा कुरा चाहिँ मोहन वैद्य ले सही भनेको। प्रचंड र बाबुराम ले ऐन मौका मा आएर धोका दिन्छन् भनेको। हो रैछ।


Comments