Thursday, August 27, 2015

संविधान सभा छोड्ने बेला आइसक्यो

संघीय गठबंधन का सबै सभासद ले संविधान सभा बाट सामुहिक रुपले राजीनामा दिएर संविधान सभा छोड्ने बेला आइसक्यो। अभी नहीं तो कभी नहीं। यो दोस्रो संविधान सभा को म्याद सकियो। अब देश अंतरिम सरकार र तेस्रो संविधान सभा को बाटो मा जान्छ। Third time is the charm.


No comments: