खस-आर्य होइन मात्र खस

गगनले आफ्नो लेखमा "खस-आर्य" भनेका छन -- as in, खस-आर्य, मधेसी र जनजाति। खस-आर्य होइन मात्र खस। किनभने मधेसी पनि आर्य हो।


Comments