बिमलेन्द्र निधि को यो फोटो खिंचेको मैलेबिमलेन्द्र निधि को यो फोटो जुन बिभिन्न पत्र पत्रिका ले छापने गरेका छन त्यो खिंचेको मैले। 

Comments