हिपत, काठमाण्डु


  • काठमाण्डु हेटौंडा फ़ास्ट ट्रैक रोड लाई द्रुत गतिमा अगाडि लानुपर्ने भो
  • काठमाण्डु लाई पर्यटक महानगर को रुपमा हेर्नु पर्ने भो
Hipat Megacity
हिपत, जनकपुर, कोलकाता
वन फंडानी नगरी बनाउनु पर्छ महानगर हिपत
एउटा नया ठुलो महानगर बनाउन सकिन्छतर नेपालका नेताजी हरु को चर्तिकला देख्दा I am pessimistic anything like this will come about.


Comments