100% Online Transparency भनेको के?

Español: Logo Vectorial de YouTube
Español: Logo Vectorial de YouTube (Photo credit: Wikipedia)
बड़ो सजिलो छ। पहिलो कदम। भुकम्प सम्बन्धी नेता प्रशासक हरुका जति पनि मीटिंग हुने गरेका छन, ती सबै लाई वीडियो मा कैद गर्दै जस्ता तस्तै YouTube मा राख्दै जाने। यति गर्न सकिन्छ? Foreign Aid माग्ने ले यति त गर्न सक्नु पर्यो नि त!

Outlines Of A 100% Online Transparency Bill

Comments