थाकिसकेको सरकार

प्रधान मंत्री भन्दैछन् --- डा केसी मरे म के गरौं त! गृह मंत्री भन्दैछ -- बलात्कार सामान्य/स्वाभाविक कुरो हो! यो सरकार थाकिसकेको भन्ने कुरोको लक्षण हो।


Comments