केपी आलु
पुरानो व्यवस्थाको शरीर ध्वस्त भए पनि त्यसको प्रेत केपी आलुको शरीर भित्र पसेकोले हो केपी बाजेले बरबरबरबर गरेको। यहाँ चाहिएको धामी झाँक्री नै हो। तुलसी गिरीको प्रेत पसेको छ केपीको शरीर भित्र। 

Comments