Steam Engine भन्दा Jet Engine बढ़ी efficient

Steam Engine भनेको एकात्मक व्यवस्था। Jet Engine भनेको संघीय व्यवस्था।

Steam Engine भन्दा Jet Engine बढ़ी efficient हुन्छ। संघीय व्यवस्था बिनाको नेपालमा आर्थिक क्रान्तिको कल्पना पनि गर्न सकिन्न।


Comments