Prithvi Narayan Shah: Villain

पृथ्वी नारायण शाह को पालामा नेपाल को र अमेरिकाको अर्थतंत्र उस्तै उस्तै थियो। अहिले कहाँ अमेरिका कहाँ नेपाल। पृथ्वी नारायण शाह भिलेन भन्ने कुरा त्यसै बाट थाहा हुन्छ।


Comments